“og­ra­nicza­my nasz świat do jed­nej oso­by, a po jej odejściu czu­jemy się ob­co wszędzie.”
— (via c-y-t-a-t-y)

(via na-samym-dnie)

rachunek-sumienia:

✖
“Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej…”
— Opowieść dla przyjaciela- Halina Poświatowska (via pamietaj-o-mnie)

(via na-samym-dnie)